Vi sparar följande persondata om våra kunder: förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, moms.nr, telefonnummer, adress, postnummer, ort, land samt ip-adress. Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.